AKSJEBREVBØRSEN  
       
År Aksjebrev Pålydende Pris inkl porto og gebyr
1900 Mesnalien Kurssted for Brystsvage NOK 500 150
1919 Aalesund Fangst og Fiske Co NOK 1.000 325
1917 Vestlandske Bliktrykkeri og mekanisk verksted NOK 1.000 125
1918 Kreditbanken i Moss NOK 500 150
1917 Aalesund Handelsbank NOK 5.000 150
1927 AS Folkestad & Co NOK 250 75
1917 Søndenfjeldske Privatbank NOK 150 175
1919 Trækemisk Industri NOK 1.000 200
1911 Hvalfangerselskapet Hektor as NOK 1.000 150
1918 Nordisk Lyskopipapir Fabrik NOK 500 100
1928 Nordstrandsruten NOK 25 125
1914 Den nordenfjeldske kreditbank NOK 200 125
1907 Trondhjems handelsbank NOK 150 175
1920 Christen Smiths rederi NOK 750 150
1918 Norske Lloyd NOK 500 100
1918 Mercur NOK 1.000 125
1919 Fredriksstad Privatbank NOK 175 125
1920 Norsk Oversjøisk Bank Union NOK 1.000 150
       
       
       
       
       
       
       
       
  Kjøp av Aksjebrev:
Send mail til ranz4@yahoo.no
Betaling: Giro legges ved
(Pris er inkludert porto og kurtasje